Νέο Website
1 Μαΐου 2017
φιλοξενεία,ξενοδοχεία
Pylon Hospitality
16 Μαΐου 2017
Η μηχανοργάνωση στις επιχειρήσεις είναι πλέον όχι μόνο γεγονός αλλά και ανάγκη. Η αξιοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανοργάνωσης σε μία επιχείρηση εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργίας της, την ανταγωνιστικότητα, την μείωση του λειτουργικού της κόστους άρα και μακροπρόθεσμα την βιωσιμότητά της. Επιχειρήσεις πλέον χωρίς έστω και ένα υποτυπώδες σύστημα μηχανοργάνωσης, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις τάσεις και τους ρυθμούς της αγοράς και θεωρούνται τουλάχιστον αναχρονιστικές αν όχι και παραγκωνισμένες.

Η InfoTechPoint σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου της ανάπτυξης λογισμικού και της πώλησης συστημάτων Η/Υ, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την μηχανοργάνωση και ηλεκτρονική διαχείριση στα μέτρα και στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.


Η εταιρία μας παρέχει λύσεις για καταστήματα λιανικής ή χονδρικής, παροχής υπηρεσιών καθώς επίσης στο χώρο φιλοξενίας και εστίασης.
pylon
  • Εξετάζουμε και αναλύουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας που αφορούν την μηχανοργάνωση και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις.
  • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρόγραμμα για την μηχανοργάνωση ανάλογα με το είδος και το πλήθος των δραστηριοτήτων σας.
  • Εκπαιδεύουμε τα στελέχη σας σε σύγχρονα προγράμματα μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης.
  • Εγγυόμαστε την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονική διαχείριση, παρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης του προγράμματος για την μηχανοργάνωση. Είμαστε σε θέση δε, να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ανά πάσα στιγμή είτε με την χρήση απομακρυσμένης (remote) σύνδεσης είτε με επίσκεψη στο χώρο.
  • Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και τοποθέτηση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.